Psychocurientie?


Momenteel is de Decanus Facultatis Prof. dr.dr. G. Snel
Meer informatie over Psychocurientie en de activiteiten vind je op de volgende websites:

Grondlegger van de psychocurientie is Jac van Essen.

Jac van Essen werd in 1908 te Amsterdam geboren. 

Hij studeerde daar eerst wiskunde en biologie, vervolgens psychologie (aan beide universiteiten). 

jvessenpsychocurientie med

In het begin van de 30er jaren studeert hij op 24-jarige leeftijd, in deze richting, doctoraal af bij Karl en Charlotte Bühler te Wenen en werd vervolgens experimenten-psychologisch assistent aan de Valeriuskliniek, een psycho-logisch instituut van de Vrije Universteit, te Amsterdam. In die jaren was hij tevens docent aan het Nutsseminarium voor Pedagogiek en de School voor Chr. Sociale Arbeid aldaar. 


In 1939 promoveert hij opnieuw, nu aan de Sarbonne te Parijs bij Henri Pieron. Te Servrier sur Annency leidde hij een laboratorium voor psychobiologie. 
Na de oorlog vestigde hij zich opnieuw in Nederland als klinisch psycholoog. Hij was oprichter van het 'Nederlands Tijdschrift voor Psychologie'. In Nederland nam hij het initiatief tot een nieuwe praktijkrichting, de psychocurientie (curientologie). Dit leidde mede in 1955 tot de opening van een bijzondere hogeschool. Ondermeer Bertrand Russell krijgt in 1969 een Eredoctoraat van deze Hogeschool. Ook Martin Buber is een voorbeeld. Aan deze hogeschool te Haarlem, thans de Internationale Faculteit, was hij sinds 1957 als hoogleraar (filosofie en sociale menswetenschappen) verbonden. 


azerat psychocurientie

In 1976  richtte hij te Azerat in Frankrijk de "Centre d'Etudes Philosophiques" op. 


In 1989 overleed Jac van Essen in Azerat.

GrafvanEssen


Een recente link naar een link van een dissertatie van onze Duitse collega Dr. Rolf Seel aan de Universiteit van Trier stuur ik u graag toe: Stuur mij de link.